Recyklace stavebních sutí, dřeva a těžba surovin

Firma ročně zpracuje cca 400 000 t stavebních sutí

 

… z nichž dle druhu zpracovaného materiálu vyrábí recyklovaný granulát (cihelný, betonový, živičný) zpětně využívaný ve stavební výrobě.

Recykláty se dělí podle způsobu zpracování. Na odrazových drtičích vzniká ostrohranný recyklát a na čelisťových drtičích vzniká valounovitý recyklát se zaoblenými hranami.

Standardně jsou vyráběné následující frakce (lze vyrobit kombinace frakcí jako 0-32mm, 0-120mm atd.)

  •   0-12mm
  • 12-32mm
  • 32-80mm

Vyráběné recykláty jsou certifikovány.


 

SETRA, spol. s r.o. provádí na základě povolení Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, recyklaci stavebních sutí následujících kódů odpadů : 

  • 1701        beton, cihly, střešní tašky, keramika
  • 170101   beton
  • 170102   cihly
  • 170103​   tašky a keramika
  • 170107   směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahujících nebezpečné látky
  • 170302   asfaltové směsi bez obsahu dehtu
  • 170802   stavební materiály na bázi sádry neobsahujících nebezpečné látky

Recyklace probíhá v recyklačních střediscích:

Brno – Černovice

recyklace suti a prodej recyklátu:
   ✆ 724 525 710
   
✉ rec.brno@setra-cr.eu

mobilní recyklační jednotka stavební suti a třídění:
   
602 575  385
   ✉ sklad.nakup@setra-cr.eu

ceník recyklace Brno

 

Jihlava – Bedřichov

ukládka suti, prodej recyklátu, zprac. odpad. dřeva:
   
✆ 602 241 180
   
✉ setrajihlava-prodej@setra-cr.eu

mobilní recyklační jednotky stavební suti a třídění:
   
602 241 180
   ✉ setrajihlava-prodej@setra-cr.eu

ceník recyklace Jihlava:

 

Znojmo – Oblekovice

ukládka suti, prodej recyklátu a těžba surovin:

   ✆ 724 513 923

   ✉ setraznojmo@setra-cr.eu

mobilní recyklační jednotky stav. suti a třídění:

   ✆ 724 513 923
   
✉ rec.exter@setra-cr.eu

 

ceník recyklace Znojmo: